Skolstrejk för Klimatet

School Strike for Climate (svensk: Skolstrejk för Klimatet) er en internasjonal bevegelse bestående av skoleelever som tar fri fra skolen for å streike og delta i demonstrasjoner for å kreve tiltak mot global oppvarming og klimaforandringer. Bevegelsen fikk medias søkelys på seg når den 15 år gamle miljøaktivisten Greta Thunberg streiket utenfor Den Svenske Riksdagen i august 2018, med et skilt som sa: Skolstrejk för klimatet. Bevegelsen oppsto tre år tidligere, i november 2015, da en uavhengig studentgruppe ba andre studenter rundt i verden å skulke skolen den første dagen av FNs Klimakonferanse i Paris i 2015.

Ballen begynte å rulle

30. November 2015, på konferansens første dag, ble en klimastreik arrangert i over 100 land. Over 5 000 mennesker deltok i streiken, der bevegelsen fokuserte på tre hovedområder: 100 % ren energi, la fossilt drivstoff ligge i fred og hjelp til klimaflyktninger. Greta Thunberg var en inspirasjon for studenter i hele verden, og australske studenter begynte å streike hver fredag til tross for statsminister Scott Morrisons oppfordring om mer lære og mindre aktivisme. Streikingen bredde om seg, og COP24-klimakonferanse i Katowice i Polen førte til enda flere streiker i minst 270 byer verden over.

Politikere og vitenskapsmenn viser interesse

Bevegelsen spredte seg som ild i tørt gress, til alle verdensdeler. Også vitenskapsmenn og politikere engasjerte seg. I februar 2019 uttalte presidenten i EU-kommisjonen, Jean-Claude Juncker, at de ville bruke hundrevis av milliarder euro på forebygging av klimaendringer. Beløpet tilsvarer en fjerdedel av EUs budsjett, og nyheten annonserte han side om side med Greta Thunberg. Måneden etter ga 700 tyske forskere sin støtte til bevegelsen, og inviterte andre vitenskapsmenn til å gjøre det samme. Tallet steg fra skarve 700 til 26 800, og omfattet vitenskapsmenn fra Tyskland, Østerrike og Sveits.

Stor oppslutning i 2019

15. mars 2019 ble det streiket i over 2 000 byer verden over. En regner med at rundt 1,4 millioner deltok i streikene, og i og med at det ikke finnes skoler i Antarktis, så arrangerte syv vitenskapsmenn herfra et rally på Neumayer Station III på Alfred Wegener Institute i solidaritet med de streikende studentene. Fjorten dager i forveien rettet 150 studenter fra den globale koordinasjonsgruppen, med Greta Thunberg i spissen, et åpent leserbrev til avisen The Guardian med en bønn om strakstiltak mot den globale oppvarmingen. I brevet kunne vi lese følgende:

Sitat fra brevet

Vi, ungdommene, er dypt bekymret for vår fremtid. Vi er menneskehetens lydløse fremtid. Vi vil ikke lenger akseptere denne urettferdigheten. Vi må nå håndtere klimakrisen som en krise. Den utgjør den største trusselen i menneskehetens historie, og vi vil ikke akseptere verdens beslutningstakeres inaktivitet som truer hele vår sivilisasjon. Klimaendringer skjer. Mennesker har dødd, dør og vil dø på grunn av det, men vi kan og vil stoppe denne galskapen. Vi krever at verdens beslutningstakere tar ansvar og løser denne krisen. Verdens ungdom har begynt å bevege seg, og vi vil ikke stoppe.

Hvem er Greta Thunberg?

Klimaaktivisten Greta Thunberg skulket skolen 20. august 2018. Hun gikk da i niende klasse, og hevder at hun ble inspirert av aktivister ved Marjory Stoneman Douglas High School i Parkland, Florida, som arrangerte demonstrasjonene March for Our Lives. Thunberg protesterte ved å sitte utenfor Riksdagen hver dag i skoletiden, med et skilt som sa: Skolstrejk för klimatet. Et av hennes brennpunkter var at den svenske regjeringen skulle redusere kullutslipp i samsvar med Paris-avtalen. 7. september samme år, rett før valget, meddelte hun at hun ville fortsette streiken hver fredag til Sverige overholdt Paris-avtalen. Hennes slogan FridaysForFuture ble verdenskjent.

Comments are closed.