Voksne støtter ungdommens klimastreik

Våren 2019 var det store klimastreiker, ikke bare i Norge, men i hele verden. De streikende var ikke de tradisjonelle arbeiderne som la ned arbeidet, men skoleelever som forlot skolen for å samles til demonstrasjoner med politiske krav om drastiske tiltak. Mange gjorde narr av ungdommene, og noen var direkte sinte på dem. De voksnes klimastreik var et svar på dette. På Torgalmenningen i Bergen, samme sted som byens elever hadde samlet seg tidligere, hadde de voksne sin støttedemonstrasjon i juni 2019. 30. august vil det gjentas på nytt.

Ungdommen må leve med endringene

Noe av hovedbudskapet til de voksnes klimastreik er at det ikke først og fremst er de voksne som må leve med sin egen tafatthet i møtet med klimaendringene, men de samme barna og ungdommene som forlot skolen for å vise at de stiller krav til de som potensielt ødelegger deres fremtid. For selv om det ikke først og fremst er de voksne som må leve med klimaendringene, er det de voksne som nå har muligheten til å gjøre noe med dem. Om så ikke skjer, er det lite trolig at dagens ungdomsgenerasjon vil tilgi dagens voksne.

Ungdommen i front?

Tegnene vi leser i tiden får det til å virke som om det er ungdommen som må ta hovedansvaret med å presse på for å få bremset klimaendringene. I noen tiår har det blitt snakket om at dagens ungdom er svært lite opprørske sammenlignet med den generasjonen som var ungdommer på 60- og 70-tallet. Klimakampen kan godt bli den saken som igjen skaper en bevisst og opprørsk ungdomsgenerasjon. Om det er de som må ta kampen, bør voksne støtte dem ved å gjøre det klart at dette er et legitimt press på maktmenneskene.

Voksne bør støtte

Selv om det kanskje må bli ungdommen som står for det meste av presset, bør de altså få støtte av voksne. Måten voksne kan støtte varierer selvsagt med hvilken situasjon de er i, men et grunnelement bør være at voksne som er i kontakt med ungdommer gjør sitt for å gjøre det lettest mulig for dem å legge dette presset på maktmenneskene – for eksempel ved ikke å sette fravær dersom man er lærer eller legge opp til at det er viktigere ting å gjøre hjemme enn å være i demonstrasjonstog.

Videre fra Bergen?

Enn så lenge er det Bergen som har utmerket seg som hovedstaden for de voksnes klimastreik. Det bør absolutt ikke være skrevet i stein at det bare er der slike markeringer skal foregå. Et klart mål bør være at ungdommens aksjoner etterfølges av støtte fra de voksne i alle fall i byene med et femsifret antall innbyggere. Det kommer ikke til å bli noen copyright på de voksnes klimastreik, så alle som bor et sted der de voksne ikke følger opp ungdommens protester bør undersøke hva de kan gjøre for å drive noe fremover.

Voksne rammes også

Selv om det er dagens barn og ungdom, og særlig deres barn senere, som vil kjenne den sterkeste byrden av klimaendringene, betyr ikke det at de voksne bør ta dette som noe som kun angår neste generasjon. Med det tempoet kloden nå varmes opp i, er det ytterst sannsynlig at også dagens voksengenerasjon vil føle konsekvenser av klimaendringene på seg personlig, om enn i noe mindre grad enn neste generasjon. Derfor er dette også noe voksne bør gjøre for seg selv, selv om det nok er rett at fokuset ligger på ungdommen.

Comments are closed.